Zalety i wady ogrzewania podłogowego

Zalety i wady ogrzewania podłogowego

Wodne ogrzewanie podłogowe to przykład ogrzewania asymilacyjnego – co oznacza, że podłoga stosunkowo wolno się nagrzewa, a następnie równie wolno stygnie, „oddając” otrzymane ciepło. Jak każdy system, ogrzewanie podłogowe posiada wady i zalety, które pokrótce postaramy się przedstawić. Wspomniane wyżej oddawanie ciepła wpływa niewątpliwie na brak szybkich możliwości zmian temperatury pomieszczenia gdyż nie da się tak jak standardowych grzejników szybko

Read more